Н
адежда
Документи
начало  | групи   |   прием    |  дневен режим    |   седмично меню  |  галерия
профил на купувача
обществени  поръчки
бюджет
галерия
база
прием
начало
na4alobg.com             Copyright © 2014
назад
детска градина
План - държавни и местни дейности
План-програма БДП
Вътрешни правила 2020
Декларация - информирано съгласие 2020
Годишен план на детското заведение
Правилник за дейността на детското заведение
Дневен режим
Заявление  отсъствие ІІІ и ІV група
Заявление 1 и 2 група
Заявления до обяд
.....................
ПРАЗНИК ПОСВЕТЕН НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ 2017
СЕДМИЦА НА ЕВРОПА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ 2017
......................
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ
ПРОГРАМНА СИСТЕМА 2017

......................
Обществен съвет
Правилник
Заповед обществен съвет
Заповед брой членове ОС
......................
Доставчици на социални услуги при случаи на инцидент
......................
Административни услуги
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

контакти
Бургас, к-с М. Рудник
бл.606 + бл.114
Директор:
Мариела Ненкова
Тел.: 0885 228 607
администрация:
0879 235610
0879 235613
медицински специалисти: 0877 456693
0877 457837
Имейл:
cdg_nadejda13@abv.bg